Faculties

Teaching Faculties

· Prof. Dr. Subarna Shakya;  PhD [Visiting Faculty in Data Science]

· Prof. Dr. Prakash Muni Bajracharya ;  PhD [Mathematics]

· Prof. Dr. Narayan Prasad Pahari ; PhD [Mathematics]

· Dr. Bal Krishna Bal ; PhD[Visiting Faculty in Data Science]

·  Asso. Prof. Nawaraj Poudel;[Visiting Faculty in Data Science]

·  Mr. Keshab Raj Phulara;  MPhil [Mathematics]

·  Mr. Ammar Bahadur Karki ; MPhil [Mathematics]

·  Dr. Jeevan Kafle ; PhD [Visiting Faculty of  Mathematics]

·  Mr. Madhab Prasad Bhatta ; MSc [Statistics]

·  Mr. Tek Narayan Adhikari ;  MSc [Computer Science]

·  Mr. Bal Krishna Subedi;MSc [Visiting Faculty of Computer Science and IT]

·  Mr. Arjun Saud; [Visiting Faculty in Data Science]

·  Mr.Jagadish Bhatta; [Visiting Faculty in Data Science]

·  Mr. Sital Bhandari ; [Visiting Faculty in Data Science]

·  Mr. Chandan Gupta; [Visiting Faculty in Data Science]

·  Mr.Sarbin Sayami ; [Visiting Faculty in Data Science]

·  Er. Kumar Kisalaya; [Faculty in Data Science]

·  Dr. Chakra Bahadur Khadka;PhD [Economics]

·  Dr. Bashudev Kafle,  PhD  [Nepali]

·  Mr. Om Prakash Bhatta ; MBA [Accountancy]

·  Mr. Jhabindra Pokharel; MBS [Finance]

·  Mr. Dibendra Bahadur Karki Chhetri; MPhil [English]

·  Mr. Prabeen Awasthi ;MPhil [English]

·  Mr. Sudeep Sigdel;   MBS [Insurance]

·  Mrs. Shanti Gurung; MPhil [Anthropology]

·  Man Bahadur Shahu; [Anthropology]

·  Sunil Babu Adhikari ; [Insurance]

·  Mr. Roshan Gyawali;  [Actuarial Science]

·  Mr. Avinash Khattri;  [Actuarial Science]

·  Mr. Abishekh Pokhrel; [Actuarial Science]

·  Ms.Hricha Dhakal; [Actuarial Science]

·  Mr.Santosh Lamichhane; [Actuarial Science]